Telemark fylkeskomuneInfo folder 2012
Strategy Dokument 2012
Hefte 2011, stedsutvikling
i Telemark, norsk og engelsk
versjon
Hefte 2010, stedsutvikling
i Telemark
Hefte 2010,
kommunal planstrategi
Hefte 2012,
kommunal planstrategi