Invitasjon/program

Ønske om god oppslutning er felles for alle som inviterer, uansett sammenheng. En invitasjon bør speile arrangementet og ha som
formål å fange mottakers interesse og appelere til oppmøte. Programmet kan innlemmes i invitasjonen eller framstå separat.