Profilering

En gjennomtenkt profilering av virksomheten bør prioriteres
for å styrke ens posisjon i markedet. VisuellKontakt kan bistå
med utforming av logo og profileringsmateriell, samt være
behjelpelig med en helhetlig vurdering av den enkeltes behov.