Presentasjon

VisuellKontakt utarbeider trykksaker som synliggjør private og offentlige virksomheter og formidler deres budskap mot ulike målgrupper. Det beste utgangspunktet for et godt resultat er dialog og engasjement som vil gi grunnlag for skredder­sydde løsninger.

Eier av foretaket er Elisabeth Rokstad som har 4 års utdannelse innenfor grafisk design og bred erfaring gjennom arbeid med trykksaker og firmaprofilering i et større firma. VisuellKontakt er et enkeltpersons-foretak med tilhold utenfor Brevik i Porsgrunn kommune, Telemark.