Folder

En folder er hendig å ta med seg, da formatet gjerne er mindre enn en brosjyre. Den har også den fordelen av å være lett å plassere i egne holdere og på disk, offentlig eller internt. En folder kan egne seg godt
til informasjon eller tilbudsreklame.