Flyer

En flyer er et rimelig altenativ for markedsføring, da denne er enkel
i sin form. Passer til å sende som brev til kunder eller puttes direkte
i postkasser. En flyer kan også ha funksjon som lett tilgjengelig
informasjon på messer og stands.