Brosjyre

En brosjyre kan ha mange formater, stående, liggende
eller kvadratisk. Den kan ha som formål å beskrive produkter
og formidle informasjon for ulike formål.