Bildebehandling

Tilpassing av foto, collagearbeid og manipulering med bilder er
et felt med stort potensiale. Bildebehandling er nyttig virkemiddel
i mange sammenhenger.