Banner

Bannere benyttes der man ønsker å få oppmerksomhet rundt
et tema eller ved kampanje. Egnede omgivelser kan være messer,
utstillinger eller kjøpesentra.