Annonse

For å vise seg ute i markedet er annonse i et medie en mye
brukt metode. I annonsen bør overskrift og illustrasjon komme
godt frem, så det ikke er tvil om hva som annonseres.