Velkommen

Hva skal til for at et budskap skal oppfattes som interessant?

Å bli lagt merke til i dagens informasjonsflom krever en innfallsvinkel
som appellerer til målgruppen. I løpet av et kort øyeblikk skal mottaker
ha fanget interessen og fått med seg hva som er tema. I tillegg må budskapet ha en overbevisende karakter. Jobben til en grafisk designer er å underbygge innholdet ved hjelp av virkemidler som form, farger, illustrasjoner og kontraster innenfor rammen av helhet.